Technology

Website बनवताना घेण्याची काळजी

तुमचा जर काही व्यवसाय असेल आणि तुम्हाला तोच व्यवसाय online  वाढवायचा असेल तर आपल्या business  ची website  हवी हा विचार तुमच्या मनात आलाच असेल. त्यात जर तुम्ही फेसबुक इंस्टाग्राम सारख्या website  वर आम्ही १००० , २०००, ३०००,४००० इत्यादी रुपयांत website  बनवून देतो हा मेसेज हमखास वाचला असेल. खरंच एवढ्या कमी किमतीत websiteबनवता येते ? याच उत्तर …

Website बनवताना घेण्याची काळजी Read More »

Download Hindi, Marathi Stylish Fonts for Photoshop, Corel Draw, Microsoft Word

Follow the below steps to download fonts and work with it. Click on below given Download link. (You will get a zip file of all Hindi / Marathi fonts.) DOWNLOAD To download PDF for Fonts typing click on below link. PDF DOWNLOAD Then extract the zip file. Open the extracted folder. Select all fonts and …

Download Hindi, Marathi Stylish Fonts for Photoshop, Corel Draw, Microsoft Word Read More »